Όρους και Προϋποθέσεις
  • Deutsch
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Η παρούσα συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική συναφθείσα και πραγματοποιηθείσα κατά την ημερομηνία κράτησης που αναφέρεται παρακάτω από και μεταξύ των υπογραφόντων και του πογεγραμμένο Ιδιοκτήτη ή Εκπρόσωπο, σύμφωνα με τον οποίο:
Ο επισκέπτης συμφώνησε για την κράτηση του σκάφους για την προκαθορισμένη διάρκεια. Ο φιλοξενούμενος συμφωνεί ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι συμμορφώνονται με τους όρους και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στον επισκέπτη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.
Το προσωπικό του σκάφους μας θα κάνει ό, τι είναι δυνατό για να εξασφαλίσει τη λειτουργία όλων των ανέσεων και των παροχών μας, όπως πρόσβαση στο internet, ψάρεμα, μη προγραμματισμένες στάσεις που θα επιλέξετε αλλά πάντα εντώς των προκαθορισμένων ωρών κ.λπ.
Οι γονείς με μικρά παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν το 100% της ευθύνης τους.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς που προκλήθηκαν από δικό σας σφάλμα.
Ο επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση καταστροφής περιουσιακών στοιχείων.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης απο μεριάςτου επισκέπτη, η επαφή με το μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα, διαφορετικά θα υπάρξουν πιθανές οικονομικές επιβαρύνσεις.